Thursday

Sehari satu Hadis

Diriwayatkan daripada Nabi SAW baginda bersabda

"Sekiranya anak Adam memiliki satu lembah daripada harta, nescaya ia mahu yang kedua dan sekiranya ia mempunyai dua lembah ia mahu yang ketiga . Tidak akan memenuhi perut anak Adam melainkan tanah dan Allah SWT sentiasa menerima taubat orang yang bertaubat"

H.R. Muslim

No comments:

Post a Comment